Thailand tour achiever month july & Aug 2018...

 

*MRS. NIRUPAMA JENA, ODISHA

* MR DEEPAKKUMAR POTHAL .. ODISHA

*MR GIRISH SANGHAVI .. NASHIK

* MR BAPUJI BISWAL. ..ODISHA

*Mr SMRUTI RANJAN NAYAK .. ODISA

*MR. KARMA LAMA .. WEST BENGAL

*MR .BHASKAR DARJEE .. WEST BENGAL

*MR. DEBASHISH PRADHAN ... ODISHA.

 

Goa tour achievers

* Mr Prakash Mohanthy.. Odisha

*Miss Tanusree Mohanthy .. Odisha

*Mr .Arbindo Giri. .. Odisa

*Mr. Narayan Jena ..Odisha

*Mr. MD Altaf Ansari ... West Bengal.

*Mrs. Sumati Giri ... Odisa